सिरहाको सिकाइ महिला (हिंसाविरुद्ध स्थानीय महिला मानवअधिकार रक्षको प्रयास) – २०१६

सिरहाको सिकाइ महिला (हिंसाविरुद्ध स्थानीय महिला मानवअधिकार रक्षको प्रयास) – २०१६

दुखेको ठाउँमा ओखती

मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल (इहि«कन) ले १५ वर्ष लामो
महिला अधिकार र बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवमा बालविवाह
नागरिकलार्इ विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गर्ने एक सामाजिक विकृति र हिसांको
स्रोत हो । पछिल्ला वर्षमा बालविवाहको दर घटेको देखिन्छ तर कानुनी प्रावधानअनुसार
२० वर्षको उमरे पूरा गररे विवाह गर्ने अभ्यास भने अधिकाशं ठाउमाँ पालना हनु
सककेको छैन  । विकास क्षत्रे का आधारमा बालविवाहको तस्वीर पहिचान गर्ने हो भने
पूर्वी क्षेत्र ३४ प्रतिशत, मध्य क्षेत्र ४० प्रतिशत, पश्चिम क्षेत्र ३६ प्रतिशत र मध्य
पश्चिम क्षेत्र ५३ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम क्षेत्र ४८ प्रतिशत रहेको बालअधिकारका
क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको प्रतिवेदन छ । त्यसैले सिरहा जिल्लामा केन्द्रित रहेर
बालविवाह र महिला हिसांविरुद्ध कायत्र्रmम सञ्चालन गर्नु दखुेको ठाउमाँ आखेती
लगाउनु हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

Download: सिरहाको सिकाइ

Leave a Reply

Your email address will not be published.